Ruumide rent

Õppetööst vabal ajal on võimalik rentida kooli ruume, mis on sisustatud kaasaegselt ja vastavalt otstarbele:

Renditavad ruumid:
Kaja Kärneri nimeline – 10 kohta
Silva Jõgeveri nim – 10 kohta
Elmar Kitse nim – 15 kohta
Aleksander Vardi nim – 15 kohta
Ado Vabbe nim – 10 kohta
Ilmar Malini nim – 10 kohta
Aleksander Suumanni nim stuudio – 20 kohta
Aleksander Remmel – 10 kohta (üks suur laud)
Voldemar Vaga – 10 kohta (üks suur laud)
Arvutiklass – 9+1 kohta

Tartu Lastekunstikooli Tiigi 61 õpperuumide kasutamise hinnad eurodes:

Ruume on võimalik rentida koos tehnikaga

Ruumi nimetus Tunnihind
eurodes alla 18-aastastele lastele
tööpäevadel
Päevahind eurodes alla 18-
aastastele lastele tööpäevadel
Tunnihind
eurodes täiskasvanutele
tööpäevadel
Päevahind
eurodes täiskasvanutele
tööpäevadel
Päevahind
eurodes
nädalavahetusel
(kuni 8 tundi)
Rentida saab järgmisi klassiruume koos tehnikaga – A.Vabbe, K. Kärner, I. Malin, A. Remmel, S. Jõgever, E. Kits, A. Vardi, V. Vaga, A. Suumann, arvutiklass 6,50 € 50,00 € 10,00 € 75,00 € 80,00 €
Rentida saab järgmisi puhkeruume – õpetajate puhkeruum 23,5 m2 6,50 € 50,00 € 10,00 € 75,00 € 80,00 €

Hindadele ei lisandu käibemaksu

Hinnakiri kehtestatud Tartu Lastekunstikooli 23. märtsil 2023. aastal direktori käskkirjaga nr. 3 “Tartu Lastekunstikooli tasuliste teenuste hinnakirja kehtestamine”.

Rentimise sooviga palume pöörduda direktori poole
keret.altpere@raad.tartu.ee
tel 736 1578