Ajalugu

Tartu Lastekunstikooli asutas 1957. aastal teenekas kunstipedagoog Aleksander Remmel. Esialgu õppisid koolis vaid paarkümmend õpilast tuntud kunstniku ja poeedi Aleksander Suumanni käe all joonistamist. Ajapikku suurenes õpilaste arv ning õppekavasse lisandusid kompositsiooni- ja maaliõpetus.
Direktor Enn Tegova ajal kolis Tartu Lastekunstikool Jakobi tänav 52 majja. Uus avarate ruumidega koolimaja meelitas kohale veelgi õppureid, õpetajaskond kujunes linna nooremast kunstnikkonnast. Täiendati skulptuuri õpetamise metoodikat (plastiliin asendati saviga), loodi graafikaklass, raamatukogu ning Lastekunstikooli galerii.
Alates 2005. aastast tegutseb Tartu Lastekunstikool kahes majas – Tiigi 61 asuvas peamajas ja Jakobi 52 korporatsioonile Fraternitas Liviensis kuuluvas majas.
Tänaseks on Tartu Lastekunstikoolis üle 400 õpilase vanuses 5-25 ning paarkümmend pedagoogilise kvalifikatsiooniga kunstiõpetajat. Õppijatel on võimalik valida erinevate õppevormide vahel. Tegutsevad laste kunstistuudio (5-8-a), eelkool (9-10a), kunsti põhiõpe (11-16a), stuudiõpe (11-16-a) ning noorte kunstistuudio (16-26-a). Lisaks klassikalisele kunstiainetele nagu joonistamine, maalimine, kompositsioon ja vormiõpetus tegeletakse koolis ka kaasaegsete distsipliinidega nagu arvutigraafika, fotograafia, tänavakunst, loovus- ning disainiõpetus.

Tutvustus

Tartu Lastekunstikool on vanim kunsti-huvihariduskool Eestis. Siin saab süvendatult õppida mitmesuguseid kunstiaineid alates joonistamisest ja maalimisest kuni fotograafia ja tänavakunstini.
Meie kooli finantseerib Tartu linn ja haldab linna kultuuriosakond. Oma tegevuses juhindume kooli põhimäärusest, Haridus- ja Teadusministeeriumi koostatud huvihariduse standardist ja kooli õppekavadest.
Kooli juhib direktor, keda toetavad ja kellelt võivad aru pärida kooli õppenõukogu ja hoolekogu. Koolil on oma kunstigalerii – Jakobi galerii.