Õppetasu

Alates 01. septembrist 2023. aastast kehtivad õppetasud:

Põhiõppe ja eelkooli kursuste õppetasu on 39 eurot kuus. Seejuures peab õpilane olema Tartu linna kodanik. Väljaspool Tartut elava õpilase koduvallal peab olema vastav leping Tartu linnaga. Õppetasu moodustab umbes 10% õpilaskoha tegelikust arvestuslikust maksumusest.

Stuudioõppes 42 eurot kuus;

Laste kunstistuudios 42 eurot kuus;

Noorte kunstistuudios 44 eurot kuus;

Õppetasu makstakse kord kuus saadud arve alusel Tartu Linnavalitsuse arveldusarvele. Arved saadetakse igale lapsevanemale e-kirjana. Õppetasu arved väljastatakse septembris kuu lõpus ning järgnevad õppetasude arved saadetakse jooksva kuu alguses.

Õppetasust vabastamine

Õppetasust vabastamist saab taotleda korraga üheks poolaastaks. Selleks tuleb esitada taotlus ning majanduslikku raskust põhjendavad dokumendid (näiteks tööandja poolt saadud 6-kuu palgatõend või töötukassa tõend). Taotlus tuleb esitada kooli direktorile hiljemalt 20. septembriks ja 20. detsembriks. Määratud kuupäeva ületanud taotlusi ja lisadokumente ei arvestata, v.a õnnetusjuhtum, kriisiolukord jms. Õppetasust vabastamise avaldus peab sisaldama õpilase nime, klassi ning põhjust, miks taotletakse õppetasust vabastamist. Taotlus peab olema digitaalselt allkirjastatud.

Tutvu õppetasu maksmisest vabastamise korraga.