Esmaspäevast kehtivad piirangud Tartu Lastekunstikoolis

Head lapsevanemad ja õpilased!

Tartu linn koostöös Terviseametiga on kehtestanud Tartu linna huvikoolidele uued piirangud alates 30. novembrist (esmaspäevast).

Selleks, et saaksime jätkuvalt pakkuda huviharidust, peavad kõik üle 12-aastased õpilased alates esmaspäevast (30.11) Tartu Lastekunstikooli ruumides viibides kandma maske. Antud kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik. Samuti ei tohi õpilased puutuda vahetundides kokku teiste kursuste õpilastega. Maskide kandmise kohustus kehtib ka kooli töötajatele.
Lapsevanematel palume mõjuva põhjuseta kooli ruumidesse mitte siseneda või kui see on vältimatu, siis ainult lapse üleandmiseks õpetajale ning kindlasti tuleb sel juhul kanda maski.

Head õpilased ja vanemad – kohale tohib tulla ainult täiesti tervena. Ka väiksemate haigusnähtudega tuleb jääda koju. NB! Kui lapsed või noored on saadetud distantsõppele eneseisolatsiooni kohustusega, siis nad ei tohi osaleda ka huvitegevuses. Kui distantsõpet rakendatakse ainult õpilaste hajutamise tõttu, ei piira see huvitegevuses osalemist.

Tartu Lastekunstikooli koolimajades on samuti välisuste juures olemas desinfitseerimisvahendid ning palume kõikidel õpilastel enda käsi desinfitseerida koolimajja sisenemisel.

Piirangud kehtivad 10. jaanuarini 2021 või kuni kehtetuks tunnistamiseni.

Lisainfo: https://www.tartu.ee/et/uudised/tartu-linnas-hakkavad-huvitegevusele-kehtima-uued-piirangud