Koomiksinäitus Tiigi tänava koolimajas

Näitus ComEdu: koomiksid hariduse heaks Tiigi koolimajas, Tiigi 61. Näitus on üleval 2. oktoobrist 30. oktoobrini. Näitust on võimalik külastada tööpäevadel vahemikus 13–19.

2019. aasta jaanuaris said projekti ComEdu raames kokku kunstnikud ja
noorsootöötajad Eestist, Lätist ja Portugalist selleks, et leida viise, kuidas koomiksite vahendusel rääkida noortega päevakajalistel globaalsetel teemadel.

Üksteisest inpiratsiooni saades valis iga kunstnik kujutamiseks end kõige enam kõnetanud valdkonna ja lõi selle kohta haridusliku sisuga koomiksi. Seetõttu on näitusel esindatud väga lai teemade ring: keskkonnasäästlik eluviis, plastikprügi, koolikiusamine, libauudiste levik, sotsiaalsed probleemid väikeasulates, kultuurišokk, soostereotüübid ja naisaktivistide roll ühiskonna suunamisel. Koomiksikeeles on nende keeruliste teemade sisu võimalik edasi anda palju vahetumal moel, lisades käsitlusse
loovust, isikupära ja huumorit.

Kunstnike koostöös valmis 10 koomiksit, mida eksponeeriti esmakordselt 2019. aasta oktoobris Amadora koomiksifestivalil Portugalis. Nüüd rändab näitus ringi ka Eestis.

Projektis osalenud haridus- ja noorsootöötajate abil loodi iga koomiksi juurde ka ülesannete kogumik, mis aitavad neid põnevaid teemasid noortega koos lahti mõtestada ning ka ise koomiksite loomisel kätt proovida. Kogumikuga saad tutvuda siin: maailmakool.ee/comedu/


Koomiksite autorid: Dagne Aaremäe, Giulia Corascello, Catarina França e Sousa, Maria Goes, Liisi Grünberg, Mari Jõgiste, Leene Künnap, Kristi Markov, Kristīne Martinova, Normunds Ozols, Mark Antonius Puhkan, Joana Simão, Maari Soekov, Irina Spakova, Daniela Viçoso.


Projekti partnerid:
MTÜ Grafiskie Stasti (Läti), www.komikss.lv
MTÜ Mondo (Eesti), www.mondo.org.ee
MTÜ Rota Jovem (Portugal), home.rotajovem.com

See näitus loodi projekti ComEdu: Creating Comics for Education käigus, mida rahastas Euroopa Komisjoni Erasmus+ programm. Näitus peegeldab autorite vaateid ning komisjoni ei saa pidada vastutavaks selles sisalduva teabe võimaliku kasutamise eest.