Õppeaasta algus

Esimeste kursuste põhi- ja stuudioõppe õpilastele algab kooliaasta 02. septembril kell 17.00 toimuva õppeaasta avaaktusega Tiigi 61 koolimaja hoovis.


Õppetöö algab 03. septembril vastavalt tunniplaanile. Eelkooli ja lastekunstistuudio ning vanemate kursuste põhi- ja stuudioõppe õpilasi ootame esimest korda koolimajja esimesel õppetöö päeval vastavalt tunniplaanile.

Õppetööks peavad õpilasel olema tunnis kaasas:

  • erineva tugevusega harilikud pliiatsid (vähemalt 2 eri astet, lisaks HB-le ka nt 2B või 4B);
  • kustukumm;
  • teritaja;
  • erineva jämedusega pintslid kattevärvidega (guaššidega) maalimiseks (maali ja kompositsioonitunnid).

Samuti peavad õpilasel olema oma värvi- ja viltpliiatsid – aineõpetaja annab teada, millal on vaja need kaasa võtta.

Muud töövahendid nagu paberid, käärid, liim, guašš- ja akrüülvärvid jm on koolis olemas.

Vormiõpetuse, maali, kompositsiooni ja kujutava kunsti tundide puhul tasuks silmas pidada, et lapse riided võivad määrduda, seega palume lastekunstikooli kõige uuemaid ja ilusamaid riideid mitte selga panna. Vormiõpetuse klassides on olemas ka kaitsepõlled.
https://www.lkk.tartu.ee/oppimine/oppetooks-vajalikud-toovahendid/

Õppetasust vabastus
Õppetasust vabastust on võimalik taotleda põhiõppe ja eelkooli õpilastel.
Eelkooli linnaeelarvelistel kohtadel õppivad õpilased ja 1.kursuse põhiõppe õpilased saavad õppetasust vabastamist taotleda alates jaanuarist 2022.

Taotlusi võetakse vastu alates 1. septembrist kuni 20. septembrini.

Palume saata avaldused digitaalselt vormistatuna ja allkirjastatuna aadressile mia.viitkar@raad.tartu.ee

Õppetasust vabastuse kord: https://www.lkk.tartu.ee/dokumendid/oppetasust-vabastamise-kord/

Stuudiumi kasutaja

Kõikidel Tartu Lastekunstikooli õpilastel ning lapsevanemal/hooldajal on kohustuslik luua konto Stuudiumi keskkonda. Kõik õppetööd puudutavad e-kirjad saadetakse edaspidi vaid läbi Stuudiumi konto. Selleks, et Teile need kirjad jõuaksid kohale, on vajalik teha kasutajakonto ning logida sinna sisse vähemalt ühel korral. Stuudiumi kontot on võimalik luua endale alates 1. septembrist. Täpsemad juhised konto loomise kohta saadame kõikidele lapsevanematele enne 1. septembrit.

Stuudium: https://tartulastekunstikool.ope.ee.