2023/2024 õppeaasta avaaktus

Kooliaasta algab 04. septembril kell 17.00 toimuva õppeaasta avaaktustega  esimeste kursuste põhiõppe ja stuudioõppe õpilastele Tiigi 61 õppehoone hoovis.

Õppetöö algab 05. septembril vastavalt tunniplaanile.

Enne kooliaasta algust palume tutvuda õppetööks vajalike töövahendite infoga ning õppetasust vabastamise korraga.

Taotlusi õppetasust vabastamiseks võetakse vastu alates 1. septembrist kuni 20. septembrini. Palume saata avaldused digitaalselt vormistatuna ja allkirjastatuna aadressile eli.paul@tartu.ee.

Kõikidel Tartu Lastekunstikooli õpilastel ning lapsevanemal/hooldajal on kohustuslik luua konto Stuudiumi keskkonda. Kõik õppetööd puudutavad e-kirjad saadetakse edaspidi vaid läbi Stuudiumi konto. Selleks, et Teile need kirjad jõuaksid kohale, on vajalik teha kasutajakonto ning logida sinna sisse vähemalt ühel korral. Stuudiumi kontot on võimalik luua endale alates 1. septembrist. Täpsemad juhised konto loomise kohta saadame kõikidele lapsevanematele enne 1. septembrit.