Õppeaasta lõpetamine

Sel õppeaastal Tartu Lastekunstikoolis kontaktõpet ei toimu. Õppeaasta lõppeb 22. mai. Sügisest ootame taaskord kõiki õpilasi kooli!

22. mai – Lõppeb õppetöö kõikidele rühmadele välja arvatud 5. kursuse lõpetajad. Hinded pannakse välja hiljemalt 22. maiks kella 20ks.

II poolaastat hinnatakse sel õppeaastal mitteeristavalt – A – arvestatud, MA – mittearvestatud. Tulemused sisestavad õpetajad koos kommentaariga kuidas õpitulemused saavutati. Aasta kokkuvõtvad hinded on numbrilised.

SISSEASTUMINE 2020/2021 ÕPPEAASTAKS

29. mai – Avaneb sisseastumiskatsete ülesanne (iseseisev töö, millest tuleb saata foto). Sisseastumiskatsetele registreerujatele saadetakse infokiri enne 29. maid.

1. juuni – Sisseastumiskatsete ülesande esitamise tähtaeg.

LÕPETAMINE 2020

28. mai – 5. kursuse lõputööde esitamise tähtaeg. Hiljemalt 29. maiks peavad olemad kõik lõputööd toodud koolimajja.

4. – 5. juuni – Lõputööde kaitsmine (täpsem info alates 18. maist Stuudiumis).

9. juuni – 5. kursuse lõpuaktused (täpsem info alates 25. maist Stuudiumis)

SUVEPRAKTIKA KORRALDUS

Suvi 2020

Põhiõppe 1.-4. kursusel on iseseisvad suvepraktika ülesanded vabas õhus maalimiseks ja joonistamiseks. Iseseisvalt tehtud kunstitööd kogub õpilane mappi ja võtab need kaasa, kui pärast suve kooli tuleb.

August 2020

Juhul, kui koroonaviiruse tõttu pole piiranguid uuesti karmistatud, on osa põhiõppe 1.-4. kursuse suvepraktikast õpetajate juhendamisel augustis Tartus.