Õppekorraldus alates 11. jaanuarist

Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele ja Tartu linna kriisimeeskonna soovitustele alustame Tartu Lastekunstikoolis osalist kontaktõpet ning järgime selle korraldamisel kõiki viiruse leviku takistamise nõudeid.

Õppetöö korraldusest nädalal 11.01 – 15.01.2021:

Täielik tunniplaanijärgne kontaktõpe alates 11.01.2021
 toimub järgmistel gruppidel:

Laste kunstistuudio kõik klassid (LK1, LK2, LK3, LK4, LK5)
Eelkooli kõik klassid  (E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7)
Stuudioõppe kõik klassid
Noorte kunstistuudio

Osaline kontaktõpe alates 11.01.2021 toimub kõigil põhiõppe klassidel. Tunniplaani eripärad põhiõppe õpilastele on leitav siit:

11.01 – 15.01 ei toimu 4. ja 5. klasside  valikainete tunde (arvutigraafika, fotograafia, tänavakunst, skulptuur ja installatsioon).

Esimesel nädalal ei toimu ka distantsõpet. Kõigil õpilastel, kes tervislikel või muudel põhjustel ei saa õppetöös osaleda, palume ühendust võtta oma klassijuhatajate ja aineõpetajatega, et kokku leppida, milliseid ülesandeid ja kuidas saavad nad kodus sooritada.

Tartu Lastekunstikoolis kehtivad järgmised viiruse tõkestamise reeglid:

  • Koolimajja võib tulla ainult täiesti tervena. Väiksemagi enesetundemuutuse või haigussümptomi korral peab viivitamatult kontakteeruma perearstiga ja edasi toimetama tema nõuannete kohaselt.
  • Haigestumisest ja isolatsiooni jäämisest palume teavitada Stuudiumi vahendusel õpilase klassijuhatajat või õppejuhti Maris Palgit
  • Kõik Tartu Lastekunstikooli ruumides viibivad inimesed (va alla 12-a õpilased) on kohustatud kandma maske
  • Majja sisenedes tuleb desinfitseerida käed, iga tunni alguses peavad õpilased käsi pesema
  • Lapsevanemad võivad kooli siseneda ainult laste kunstistuudio või eelkooliõpilase õpetajale üleandmiseks ning peavad kandma maski. Palume väga mitte last koolimajas oodata, tulla talle järgi õigeaegselt ning kui võimalik, siis leppida lapsega kokku, et kohtute temaga koolimaja õues

Palun jälgige hoolsalt oma e-posti ja külastage Stuudiumi keskkonda, kuhu saadame jooksvat olulist informatsiooni. Käesolevas kirjas olevad õppetöö korraldamise põhimõtted kehtivad praegu ainult esimese nädala jooksul. Edasine sõltub viiruse levikust ja Vabariigi Valituse ja Tartu linnavalitsuse otsustest.

Loodame, et hoolimata keerulisest ajast on kõigil meie õpilastel koolirõõm ja õpimotivatsioon säilinud. Loodame väga, et just kunstihariduse kaudu saame kaasa aidata meie laste ja noorte vaimse tervise hoidmisele sel stressirohkel perioodil.