Õppetööks vajalikud töövahendid

Tavapäraseks õppetööks palume õpilastel kaasa võtta erineva pehmusega harilikud pliiatsid (lisaks HB-le ka nt 2B, 4B vms) ja kustukummi. Veel peaksid õpilasel kaasas olema mõned erinevas suuruses pintslid kattevärvidega (guaššidega) maalimiseks. Muud töövahendid nagu paberid, käärid, liim, värvid jm on koolis olemas.

Vormiõpetuse tunni puhul tasuks silmas pidada, et saviga töötades võivad lapse riided määrduda, seega võib kaasa võtta kitli, kätised või siis lihtsalt mitte kõige uuemaid ja ilusamaid riideid sel päeval selga panna.

Õppevahendid, mis veel peavad Tartu Lastekunstikooli õpilasel olema olemas:
– värvipliiatsid
– viltpliiatsid
– liimipulk
Viimaste nimetatud õppevahendite puhul annab aineõpetaja teada, millal on vaja need kaasa võtta.

Lisaks peavad olema lastekunstikooli õpilasel oma akvarellvärvid (vesivärvid), kuid akvarellvärve läheb vaja peamiselt suvepraktikal suvel.

Vastavalt vajadusele (eeskätt lähtudes õppetöös teemast, aga ka üldisest olukorrast seoses nakkushaiguste vältimisega) on Tartu Lastekunstikoolil õigus piisava etteteatamisajaga nõuda õpilaselt ka muid oma õppevahendeid (näiteks õlipastellid, plastiliin jne).

Kunstiloos või loovuses võib olla vaja vihikut või mappi – aineõpetaja teavitab varakult (vähemalt eelmise nädalal tunnis) õppevahendi vajadusest täpsemalt.

Kool annab õpilasele kasutada paberi ja kattevärvid suurtest purkidest (guašš- ja akrüülvärvid), sest nende kasutamine on individuaalne.

Jagatavad õppevahendid, mida ei ole mõistlik õpilasel ise kaasa kanda, annab õpilasele Tartu Lastekunstikool. Need õppevahendid on näiteks käärid, vaibanoad jms teravad töövahendid või kunstispetsiifilised töövahendid, mida on lapsevanemal endal raske osta (näiteks valged pliiatsid, söepulgad, savi). Kooli poolt jagatavate ristkasutatavate töövahendite ja-materjalide ohutuse tagab Tartu Lastekunstikool eri viisidel (kätepesu tunni alguses ja lõpus; vahendite desinfitseerimine regulaarselt; vahendite n-ö puhkus.