Tartu Lastekunstikooli arengukava 2024-2028

Tartu Lastekunstikooli arengukava 2024-2028 on suunatud avalikule väljapanekule. Avaliku väljapaneku ajal on kõikidel huvilistel võimalus arengukava kohta oma arvamust avaldada ja täiendavaid ettepanekuid teha. Avalik väljapanek toimub 24. maist kuni 14. juunini 2024. a. Arvamused ja ettepanekud palume saata kolme nädala jooksul, hiljemalt 14. juuniks, e-posti aadressile keret.altpere@tartu.ee.

Arengukava 2024-2028